Parkeringar

Parkering för föreningens medlemmar sker på förhyrda platser. Det är inte tillåtet att parkera på innergårdarna, annat än vid i- och urlastning.

Mot en avgift varje månad erbjuds bilplats med stolpe, eller carport. Månadsavgift samt elförbrukning faktureras tillsammans med hyresavin. Till bilplatser kan det finnas kölista.

Vi har ett modernt motorvärmarsystem via Garo, som styrs via timer. Du kan själv välja att ställa in avresetid på plats, eller via en app.

För medlemmarnas gäster finns gästparkeringar. Det är gratis att parkera där i tre timmar, därefter tillkommer en avgift som kan betalas via app, eller sms-parkering. Information gällande detta finns på skyltarna på parkeringarna.

Parkeringsövervakning sköts av Aimopark.