Vår styrelse

Ledamöter:

  • Carin Nilsson, ordförande
  • Ann Lidberg, vice ordförande
  • Kjell Eriksson, Ordförande samfällighetsföreningen Värmen
  • Sven-Ove Hedberg, Fagottens representant i Borådet.
  • Thomas Hofgaard
  • Benjamin Stenlund, Riksbyggens representant i styrelsen.

Suppleanter:

  • Maria Saverstam, sekreterare.
  • Isa Paldanius
  • Margaretha Burman
  • Tomas Rönnblom

Kontakt

Kontakt:

Kontakta vår styrelse via telefon 072- 721 44 14, eller mail till styrelsen.fagotten@gmail.com.

Kontaktinformation till enskilda styrelsemedlemmar finns på Mitt Riksbyggen.