Samfällighetsföreningen Värmen ska bygga bilplatser med laddningsstationer för elbilar på Orkestervägen.