Minibibliotek

Under våren har vi infört “minibibliotek” i våra lusthus. Medlemmar kan där låna och läsa böcker, för att sedan lämna tillbaka/behålla böckerna när man läst färdigt. Har medlemmar böcker hemma som de inte vill ha kvar, får de gärna lämna dessa i lusthuset,...