Under våren har vi infört “minibibliotek” i våra lusthus. Medlemmar kan där låna och läsa böcker, för att sedan lämna tillbaka/behålla böckerna när man läst färdigt.

Har medlemmar böcker hemma som de inte vill ha kvar, får de gärna lämna dessa i lusthuset, så får vi ett mer föränderligt utbud.