Här kan du ladda ned mer information om bilkörning och parkeringar inom området.

Motorfordon

Bilkörning är förbjuden inom bostadsområdet, annat än vid i- och urlastning.

Parkering för alla Fagottens medlemmar sker på förhyrda platser/carportar.

För bokning/ mer information om parkeringsplatser i föreningen, logga in på Mitt

Riksbyggen, eller kontakta Riksbyggen 0771-860-860.

Läs mer (pdf-fil)