Samfällighetsföreningen Värmen ska bygga bilplatser med laddningsstationer för...